عکس حضور پرشور مردم در روز شنبه ۶/۱۲/۱۳۹۰

 سخنرانی دکتر نادر نادری در حالی در منطقه شهرستانی خیابان ابومسلم خراسانی آغاز شد که مردم در هوای سرد و برفی حضور به هم رسانند و بار دیگر با کاندیدای محبوب خود تجدید بعیت کرده و اعلام حمایت خود با حضور پر شورشان به اثبات رساندند.

دکتر نادری در ابتدای سخنان خود از حضور مردم تشکر کرده و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی سربلندی و عزت کردند.

ایشان عنوان کردند : شرایط انتخابات باید تغییر کند . وی به دو مورد اصلی اشاره کردند. اول -شرایط کنونی به صالح ما نیست و نباید تکرار شود.دوم- نباید اجازه بدیم که از چاله به چاه بیفتیم.

ایشان در بخشی دیگری از سخنان خود گفتند: نه برای ثروت آمده ام و نه برای شهرت فقط قصد و نیت من خدمت به مردم است و شعار همیشگی من نگاه برابر بوده است.

.

ایشان به توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت اشاره کردند و اظهار داشتند باید در تمامی بخشها ثروت و قدرت به صورت عادلانه توزیع باشد ،بدور ازهیچگونه قوم گرائی و قبیله گرائی در بین تمام اقشار جامعه باشد.

در پایان مراسم سیل هواردان وهمراهان بیش از حد انتظار بودبه شکلی که ماشین ایشان مدتی بدون حرکت ماند آنان باشعارهای خودازدانشمندجوان وفرهیخته شهرمان دکتر  نادری حمایت نمودند.